265G发号中心————关注FAHAO.265G!关注网页龙8国际官网欢迎您前线!

我的礼包 龙8国际官网欢迎您提醒
关闭
我关注的龙8国际官网欢迎您当下最新礼包
我关注的龙8国际官网欢迎您
首页汉室雄风礼包 KU25汉室雄风特权礼包
KU25汉室雄风特权礼包
平台龙8国际官网欢迎您:共79款汉室雄风礼包:共10个 有效日期:2018.11.01-2019.11.01 剩余礼包:130个
汉室雄风专区汉室雄风开服表 我要评论
领号
礼包详情
array(70) { ["id"]=> string(4) "3180" ["pname"]=> string(12) "特权礼包" ["gameid"]=> string(5) "33483" ["gamename"]=> string(12) "汉室雄风" ["starttime"]=> string(1) "0" ["endtime"]=> string(10) "2019.11.01" ["cweibocard"]=> string(0) "" ["cweibo"]=> string(0) "" ["mweibocard"]=> NULL ["mweibo"]=> string(0) "" ["per"]=> string(3) "100" ["allcount"]=> string(3) "200" ["leacount"]=> string(3) "130" ["allcount2"]=> string(3) "200" ["leacount2"]=> string(3) "130" ["allcount3"]=> string(3) "200" ["leacount3"]=> string(3) "130" ["isvote"]=> string(0) "" ["ishome"]=> string(3) "是" ["isindex"]=> string(1) "0" ["isth"]=> string(0) "" ["pic"]=> string(0) "" ["flashpic"]=> string(0) "" ["mainpic"]=> string(0) "" ["ding"]=> string(1) "0" ["yycorp"]=> string(4) "KU25" ["reg"]=> string(35) "http://hsxf.ku25.com/op/?extend=kfb" ["site"]=> string(21) "http://hsxf.ku25.com/" ["usetime"]=> string(10) "2018.11.01" ["postnum"]=> string(1) "0" ["createtime"]=> string(10) "1541045601" ["keywords"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["flashdesp"]=> string(0) "" ["qhcount"]=> string(1) "0" ["votenum"]=> string(1) "0" ["detail_text"]=> string(243) "领取流程:1.进入龙8国际官网欢迎您官网hsxf.ku25.com/创建角色;
                 2.进入龙8国际官网欢迎您-福利大厅-激活码-领取" ["mid"]=> string(5) "28362" ["libiaoone"]=> string(18) "星耀特权礼包" ["libiaotwo"]=> string(18) "王者特权礼包" ["libiaothree"]=> string(18) "荣耀特权礼包" ["djone"]=> string(95) "铜钱*100000、元宝*200、中级经验丹*50、粮草包*20、神兽材料箱*35  " ["djtwo"]=> string(93) "铜钱*50000、元宝*150、中级经验丹*50、粮草包*20、蓝色进阶箱*5  " ["djthree"]=> string(94) "铜钱*100000、元宝*200、中级经验丹*50、粮草包*20、紫色进阶箱*2  " ["isrich"]=> string(1) "0" ["is_code_valid"]=> string(1) "0" ["istop"]=> string(1) "1" ["fasort"]=> string(1) "0" ["geted"]=> string(1) "0" ["isshare"]=> string(1) "0" ["isshop"]=> NULL ["islogin"]=> string(1) "1" ["shop_num"]=> string(1) "0" ["issyxs"]=> string(1) "0" ["pid"]=> string(3) "487" ["ptalias"]=> string(4) "KU25" ["ptname"]=> string(4) "KU25" ["ptlogo"]=> string(55) "http://i6.265g.com/images/201809/201809170643479169.jpg" ["ptinfo"]=> string(0) "" ["oldptname"]=> string(0) "" ["letter"]=> NULL ["kflink"]=> string(20) "https://kf.265g.com/" ["zqurl"]=> string(0) "" ["sypic"]=> string(0) "" ["kfLink"]=> string(29) "http://kf.265g.com/33483.html" ["url"]=> string(13) "/pt_KU25.html" ["percent"]=> float(65) ["content"]=> string(360) "星耀特权礼包:铜钱*100000、元宝*200、中级经验丹*50、粮草包*20、神兽材料箱*35  
王者特权礼包:铜钱*50000、元宝*150、中级经验丹*50、粮草包*20、蓝色进阶箱*5  
荣耀特权礼包:铜钱*100000、元宝*200、中级经验丹*50、粮草包*20、紫色进阶箱*2  
" ["typename"]=> string(12) "特权礼包" ["type"]=> string(10) "vipgamekey" } int(111)
 • 星耀特权礼包
  铜钱*100000、元宝*200、中级经验丹*50、粮草包*20、神兽材料箱*35  
  剩:130
 • 王者特权礼包
  铜钱*50000、元宝*150、中级经验丹*50、粮草包*20、蓝色进阶箱*5  
  剩:130
 • 荣耀特权礼包
  铜钱*100000、元宝*200、中级经验丹*50、粮草包*20、紫色进阶箱*2  
  剩:130
使用说明
领取流程:1.进入龙8国际官网欢迎您官网hsxf.ku25.com/创建角色;
                 2.进入龙8国际官网欢迎您-福利大厅-激活码-领取
KU25平台礼包大全 汉室雄风礼包大全 最新礼包大全

KU25汉室雄风礼包大全

 • 特权礼包 有效期:2018.11.01-2019.11.01 剩余:130个 领号

汉室雄风礼包大全

 • 通服独家礼包 厂商:2686 剩余:8个 领号
 • 通服独家礼包 厂商:2686 剩余:5个 领号
 • 通服独家礼包 厂商:2686 剩余:4个 领号
 • 通服独家礼包 厂商:360uu龙8国际官网欢迎您 剩余:191个 领号
 • 通服媒体礼包 厂商:2686 剩余:0个 淘号
 • 通服乱世礼包 厂商:龙8国际官网欢迎您王国 剩余:38个 领号
 • 通服首服独家礼包 厂商:5Q玩 剩余:39个 领号
 • 特权礼包 厂商:KU25 剩余:130个 领号
 • 通服好首服 好客服 厂商:43u 剩余:178个 领号
 • 通服辅国平戎礼包 厂商:844a龙8国际官网欢迎您中心 剩余:251个 领号

最新礼包

2019-04-18
 • 乱斗乾坤265G特权礼包礼包
 • 暗黑灵界全服进阶礼包礼包
2019-04-12
 • 猛将天下通服独家礼包礼包
 • 武林三通服独家礼包礼包
 • 战神风云通服独家礼包礼包
 • 灭神通服独家礼包礼包
 • 武动苍穹通服独家礼包礼包
 • 斗罗大陆通服独家礼包礼包
 • 攻铩通服独家礼包礼包
2019-04-15
 • 三国大冒险三国大冒险12区媒体礼包礼包

热门推荐

精彩评论

265G推荐龙8国际官网欢迎您隐藏