265G发号中心————关注FAHAO.265G!关注网页龙8国际官网欢迎您前线!

我的礼包 龙8国际官网欢迎您提醒
关闭
我关注的龙8国际官网欢迎您当下最新礼包
我关注的龙8国际官网欢迎您
首页寒刀行礼包 KU25寒刀行特权礼包
KU25寒刀行特权礼包
平台龙8国际官网欢迎您:共67款寒刀行礼包:共29个 有效日期:2018.10.11-2019.10.11 剩余礼包:198个
寒刀行专区寒刀行开服表 我要评论
领号
礼包详情
array(70) { ["id"]=> string(4) "3171" ["pname"]=> string(12) "特权礼包" ["gameid"]=> string(5) "34793" ["gamename"]=> string(9) "寒刀行" ["starttime"]=> string(1) "0" ["endtime"]=> string(10) "2019.10.11" ["cweibocard"]=> string(0) "" ["cweibo"]=> string(0) "" ["mweibocard"]=> NULL ["mweibo"]=> string(0) "" ["per"]=> string(3) "100" ["allcount"]=> string(3) "200" ["leacount"]=> string(3) "198" ["allcount2"]=> string(3) "200" ["leacount2"]=> string(3) "198" ["allcount3"]=> string(3) "200" ["leacount3"]=> string(3) "198" ["isvote"]=> string(0) "" ["ishome"]=> string(3) "是" ["isindex"]=> string(1) "0" ["isth"]=> string(0) "" ["pic"]=> string(0) "" ["flashpic"]=> string(0) "" ["mainpic"]=> string(0) "" ["ding"]=> string(1) "0" ["yycorp"]=> string(4) "KU25" ["reg"]=> string(34) "http://hdx.ku25.com/op/?extend=kfb" ["site"]=> string(20) "http://hdx.ku25.com/" ["usetime"]=> string(10) "2018.10.11" ["postnum"]=> string(1) "0" ["createtime"]=> string(10) "1539238048" ["keywords"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["flashdesp"]=> string(0) "" ["qhcount"]=> string(1) "0" ["votenum"]=> string(1) "0" ["detail_text"]=> string(317) "领取流程:1.进入龙8国际官网欢迎您官网hdx.ku25.com/
                    创建角色;
                 2.进入龙8国际官网欢迎您-福利大厅-激活码-领取" ["mid"]=> string(5) "28362" ["libiaoone"]=> string(18) "星耀特权礼包" ["libiaotwo"]=> string(18) "王者特权礼包" ["libiaothree"]=> string(18) "荣耀特权礼包" ["djone"]=> string(83) "坐骑口粮*8、强化石*10、3级攻击宝石*1、3级防御宝石*1  " ["djtwo"]=> string(83) "坐骑口粮*8、强化石*10、3级攻击宝石*1、3级防御宝石*1  " ["djthree"]=> string(75) "坐骑资质丹*1、强化石*10、武技残页*3、急救箱*1  " ["isrich"]=> string(1) "0" ["is_code_valid"]=> string(1) "0" ["istop"]=> string(1) "1" ["fasort"]=> string(1) "0" ["geted"]=> string(1) "0" ["isshare"]=> string(1) "0" ["isshop"]=> NULL ["islogin"]=> string(1) "1" ["shop_num"]=> string(1) "0" ["issyxs"]=> string(1) "0" ["pid"]=> string(3) "487" ["ptalias"]=> string(4) "KU25" ["ptname"]=> string(4) "KU25" ["ptlogo"]=> string(55) "http://i6.265g.com/images/201809/201809170643479169.jpg" ["ptinfo"]=> string(0) "" ["oldptname"]=> string(0) "" ["letter"]=> NULL ["kflink"]=> string(20) "https://kf.265g.com/" ["zqurl"]=> string(24) "http://www.265g.com/hdx/" ["sypic"]=> string(55) "http://i3.265g.com/images/201807/201807110931352042.jpg" ["kfLink"]=> string(29) "http://kf.265g.com/34793.html" ["url"]=> string(13) "/pt_KU25.html" ["percent"]=> float(99) ["content"]=> string(319) "星耀特权礼包:坐骑口粮*8、强化石*10、3级攻击宝石*1、3级防御宝石*1  
王者特权礼包:坐骑口粮*8、强化石*10、3级攻击宝石*1、3级防御宝石*1  
荣耀特权礼包:坐骑资质丹*1、强化石*10、武技残页*3、急救箱*1  
" ["typename"]=> string(12) "特权礼包" ["type"]=> string(10) "vipgamekey" } int(111)
 • 星耀特权礼包
  坐骑口粮*8、强化石*10、3级攻击宝石*1、3级防御宝石*1  
  剩:198
 • 王者特权礼包
  坐骑口粮*8、强化石*10、3级攻击宝石*1、3级防御宝石*1  
  剩:198
 • 荣耀特权礼包
  坐骑资质丹*1、强化石*10、武技残页*3、急救箱*1  
  剩:198
使用说明
领取流程:1.进入龙8国际官网欢迎您官网hdx.ku25.com/
                    创建角色;
                 2.进入龙8国际官网欢迎您-福利大厅-激活码-领取
KU25平台礼包大全 寒刀行礼包大全 最新礼包大全

KU25寒刀行礼包大全

 • 独家礼包 有效期:2018.12.04-2019.12.04 剩余:50个 领号
 • 特权礼包 有效期:2018.10.11-2019.10.11 剩余:198个 领号
 • 特权礼包 有效期:2018.09.12-2019.09.12 剩余:191个 领号

寒刀行礼包大全

 • 通服黄金礼包 厂商:404wan 剩余:46个 领号
 • 通服独家礼包 厂商:360uu龙8国际官网欢迎您 剩余:200个 领号
 • 独家礼包 厂商:KU25 剩余:50个 领号
 • 通服拔地倚天礼包 厂商:404wan 剩余:50个 领号
 • 通服独家礼包 厂商:360uu龙8国际官网欢迎您 剩余:98个 领号
 • 通服八荒冥掌礼包 厂商:404wan 剩余:44个 领号
 • 通服独家礼包 厂商:360uu龙8国际官网欢迎您 剩余:96个 领号
 • 通服媒体礼包 厂商:2686 剩余:5个 领号
 • 通服王者礼包 厂商:1k2k 剩余:50个 领号
 • 特权礼包 厂商:KU25 剩余:198个 领号
 • 通服中游独家礼包 厂商:中国龙8国际官网欢迎您中心 剩余:468个 领号
 • 通服干云蔽日礼包 厂商:404wan 剩余:44个 领号
 • 通服独家礼包 厂商:360uu龙8国际官网欢迎您 剩余:187个 领号
 • 通服媒体礼包 厂商:2686 剩余:15个 领号
 • 通服苍穹礼包 厂商:844a龙8国际官网欢迎您中心 剩余:342个 领号
 • 通服绿色爆炸返 厂商:43u 剩余:377个 领号

最新礼包

2019-01-18
 • 猎魔265g独家礼包礼包
2019-01-17
2019-01-16
 • 神曲2通服雷霆之怒礼包
 • 第一舰队通服舰长礼包礼包
 • 新梦幻之城通服至尊礼包礼包
 • 警戒风暴通服激流礼包礼包
 • 警戒风暴通服激流礼包礼包

热门推荐

精彩评论

265G推荐龙8国际官网欢迎您隐藏